Karolina Maruszak - Photography

Algemene voorwaarden

 1. De klant wordt geacht onderstaande voorwaarden gelezen te hebben en verklaart zich ermee akkoord bij het vastleggen van de fotoshoot.
 1. De klant maakt een keuze uit de drie beschikbare vaste pakketten (of tijdelijke promoties en acties (bv. mini fotoshoots)) bij het boeken van de fotoshoot. De fotografe behoudt zich ten allen tijde het recht voor de prijzen op de website te wijzigen; de klant betaalt echter altijd de prijs die geldig was op het moment van boeking.
 2. De mini fotoshoots horen niet bij de basispakketten. Ze worden aangekondigd door de fotografe en gaan door op een door haar bepaalde datum, op een door haar bepaalde locatie en binneneen door haar bepaald thema.
 1. De betaling voor de fotoshoot gebeurt in twee delen. De klant betaalt de helft van de prijs van het door hem gekozen pakket op het moment van de boeking dmv het online betaalsysteem op de website. De boeking is pas rond op het moment dat dit voorschot betaald is. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar in geval van annulatie door de klant. De tweede helft van het bedrag zal vervolmaakt worden door de betaling van de eindfactuur (zie verderop).
 1. De fotografe behoudt zich het recht voor het tijdstip van de fotoshoot te wijzigen in overleg met de klant. In geval van ziekte of overmacht langs de kant van de klant wordt gevraagd de fotografe zo snel mogelijk op de hoogte te stellen; er zal dan gezocht worden naar een ander tijdstip.
 1. De klant verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip met het afgesproken aantal mensen. De klant verbindt zich ertoe de fotografe te verwittigen in geval van vertraging van zijn aankomst voor de fotoshoot. Afhankelijk van de agenda van de fotografe kan het zijn dat de fotoshoot in dit geval ingekort of verplaatst wordt. Bedraagt de vertraging meer dan 15 min zonder voorafgaande verwittiging, dan behoudt de fotografe zich het recht voor de fotoshoot te cancelen zonder terugbetaling. De fotografe verbindt zich ertoe de afgesproken tijdspanne optimaal te benutten om zoveel mogelijk goed beeldmateriaal te verwerven.
 1. Uiterlijk een week na de fotoshoot bezorgt de fotografe de klant middels een weblink en paswoord toegang tot een online fotogalerij, bestaande uit een groter aantal door haar geselecteerde en bewerkte foto’s dan is vastgelegd in het door de klant gekozen pakket. Deze toegang gaat in op het moment dat de fotografe de weblink en paswoord naar de klant verstuurt en is 3 maanden geldig; na deze periode zal deze galerij gearchiveerd worden. Deze galerij bestaat uit foto’s in lage resolutie en zijn voorzien van een watermerk. Downloaden vanuit deze galerij is niet toegestaan. Het door de klant doorgeven van de link en paswoord aan derden gebeurt uitsluitend op eigen risico.
 1. De klant kiest uit deze galerij het aantal foto’s conform het pakket van zijn keuze, en eventueel extra foto’s, prints of albums tegen meerprijs. Hierop stuurt de fotografe de klant een eindfactuur. Na ontvangst van de betaling van de eindfactuur verbindt de fotografe zich ertoe de klant uiterlijk binnen 48 uur de foto’s van zijn keuze in digitale vorm door te sturen in hoge resolutie .jpg-formaat, in kleur en zwart-wit, zonder watermerk. De print(s) en/of album (s) worden op dat moment besteld en zijn een aantal dagen later klaar. Ze kunnen dan opgehaald worden op het adres van de fotografe of verstuurd worden op kosten van de klant.
 1. Bij het bestellen van een album bepaalt de fotografe de layout van het album. Vooraleer het album in productie gaat stuurt de fotografe het ontwerp naar de klant. Deze heeft dan recht op één revisie van het hele album.
 1. Tenzij anders overeengekomen kunnen foto’s gemaakt door de fotografe ten allen tijde gepubliceerd worden op de website, instagram- en facebookpagina van de fotografe, alsook andere kanalen die de fotografe gebruikt om haar werk te promoten. 
 1. De foto’s worden beschouwd als een artistiek werk, en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven intellectueel eigendom van de fotografe en mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden  (dwz verkocht worden, gebruikt worden voor wedstrijden, etc.), zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. De selectie en bewerking van de foto’s door de fotografe getuigt van een artisieke visie, daardoor mogen de foto’s door niemand anders dan de fotografe bijgesneden/bewerkt worden. Het gebruik van instagram filters, fotostickers, etc… is niet toegestaan. Niet-geselecteerde foto’s, onbewerkte foto’s of foto’s in RAW-formaat kunnen onder geen beding verkregen worden.
 1. Vouchers zijn enkel verkrijgbaar via de website en zijn geldig t/m 6 maanden na uitgiftedatum. Vouchers gekocht op de website (waarvan de code begint met “2021-km.photo”) mogen gebruikt worden voor pakketten alsook speciale acties, mini fotoshoots en allerlei prints.
  Promo gift vouchers die geschonken zijn door de fotografe of haar business partners zijn enkel geldig bij aankoop van 1 van de 3 basispakketten.
  Vouchers zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen niet worden geretourneerd.
 1. De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade tijdens de fotoshoot.
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
                                                   

Deze inhoud is beschermd. Rechts-klikken is uitgeschakeld.

Content is protected. Right-click function is disabled.