Karolina Maruszak - Photography
Algemene voorwaarden

 

 1. De klant wordt geacht onderstaande voorwaarden gelezen te hebben en verklaart zich ermee akkoord bij het vastleggen van de fotoshoot. 
 2. de boeking kan afgesproken worden via email of telefonisch/zoom gesprek. 
 3. telefonisch/zoom gesprek wordt gepland via de “schedule now” knop onderaan op de website. 
 4. De fotografe behoudt zich ten allen tijde het recht voor de prijzen op de website te wijzigen; de klant betaalt echter altijd de prijs die geldig was op het moment van boeking. 
 5. De betaling voor de fotoshoot gebeurt in twee delen. De klant betaalt een voorschot van 250€. De boeking is pas rond op het moment dat dit voorschot betaald is. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar in geval van annulatie door de klant.Het resterende bedrag zal vervolmaakt worden door de betaling van de eindfactuur (zie verderop). 
 6. De fotografe behoudt zich het recht voor het tijdstip van de fotoshoot te wijzigen in overleg met de klant. In geval van ziekte of overmacht langs de kant van de klant wordt gevraagd de fotografe zo snel mogelijk op de hoogte te stellen; er zal dan gezocht worden naar een ander tijdstip.
  Een afspraak kan door de klant twee keer omgeboekt worden. Vanaf een derde omboeking vervalt de waarborg en moet deze opnieuw betaald worden. De eerste waarborg is dan ongeldig en niet terugvorderbaar door de klant. 
 7. De klant verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip met het afgesproken aantal mensen. De klant verbindt zich ertoe de fotografe te verwittigen in geval van vertraging van zijn aankomst voor de fotoshoot. Afhankelijk van de agenda van de fotografe kan het zijn dat de fotoshoot in dit geval ingekort of verplaatst wordt. Bedraagt de vertraging meer dan 15 min zonder voorafgaande verwittiging, dan behoudt de fotografe zich het recht voor de fotoshoot te cancelen zonder terugbetaling. De fotografe verbindt zich ertoe de afgesproken tijdspanne optimaal te benutten om zoveel mogelijk goed beeldmateriaal te verwerven. 
 8. Binnen een week na de fotoshoot spreekt de klant met fotografe een moment af om samen te zitten, waarbij de favoriete foto’s van de klant gekozen worden. Deze samenkomst vindt bij voorkeur plaats bij de fotografe of de klant thuis (of op een andere, in onderling overleg overeengekomen plaats).Tijdens deze ontmoeting kiest de klant het pakket dat hij wilt kopen en eventuele extra’s.
  De foto’s die op dat moment door de fotografe gepresenteerd worden, zijn nog onbewerkt. 
 9. Op verzoek van de klant kan er nog een moment afgesproken worden voor eventuele controle voordat de beelden worden opgestuurd naar de drukker.indien de klant dit niet aanvraagt, zullen de bewerkte foto’s rechtstreeks doorgestuurd worden naar de drukker. 
 10. In de prijs van het pakket kan door de klant éénmaal een revisie worden gevraagd van zijn gekozen foto’s. Bij eventuele 2e of meerdere revisie zal 40€ per foto worden aangerekend. 
 11. Na ontvangst van de betaling van de eindfactuur verbindt de fotografe zich ertoe de klant uiterlijk binnen 3 weken zowel de foto’s in digitale vorm door te sturen in hoge resolutie .jpg-formaat, in kleur en zwart-wit, zonder watermerk, als de bestelde fotoproducten (prints en eventuele extra’s) klaar te hebben. Die kunnen dan opgehaald worden op het adres van de fotografe of verstuurd worden op kosten van de klant. 
 12. Bij het bestellen van een album bepaalt de fotografe de layout van het album. Vooraleer het album in productie gaat stuurt de fotografe het ontwerp naar de klant. Deze heeft dan recht op één revisie van het hele album. 
 13. Tenzij anders overeengekomen kunnen foto’s gemaakt door de fotografe ten allen tijde gepubliceerd worden op de website, instagram- en facebookpagina van de fotografe, alsook andere kanalen die de fotografe gebruikt om haar werk te promoten. 
 14. De foto’s worden beschouwd als een artistiek werk, en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven intellectueel eigendom van de fotografe en mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden  (dwz verkocht worden, gebruikt worden voor wedstrijden, etc.), zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. De selectie en bewerking van de foto’s door de fotografe getuigt van een artisieke visie, daardoor mogen de foto’s door niemand anders dan de fotografe bijgesneden/bewerkt worden. Het gebruik van instagram filters, fotostickers, etc… is niet toegestaan. Niet-geselecteerde foto’s, onbewerkte foto’s of foto’s in RAW-formaat kunnen onder geen beding verkregen worden. 
 15. Vouchers zijn enkel verkrijgbaar via de website en zijn geldig t/m 6 maanden na uitgiftedatum.
  Promo gift vouchers die geschonken zijn door de fotografe of haar business partners zijn enkel geldig bij aankoop van 1 van de 3 basispakketten.
  Vouchers zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen niet worden geretourneerd.
  De klant verbindt zich ertoe de fotografe tijdens de boeking te informeren over het bezit van een voucher. 
 16. De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade tijdens de fotoshoot.
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
                                                   

Deze inhoud is beschermd. Rechts-klikken is uitgeschakeld.

Content is protected. Right-click function is disabled.