Van één de weinige dingen die mochten doorgaan vorig jaar, heb ik deze reportage mogen maken voor de KVS in Brussel.

Just as long as you are there.

Nadine Baboy, Briana Ashley Stuart, Sarah Deppe, Alex Akuete, Matteo Sedda.

Het deed even deugd om dat te kunnen zien met de (valse) hoop dat vanaf toen alles terug naar een ‘normale’ situatie zou evolueren… Helaas, zoals we nu allemaal weten was een paar dagen later terug alles op slot…